Convoi Relocation engineers

ENGINEERING & AUTOMATION

BASIC / DETAIL ENGINEERING

Van eenvoudige besturingskast tot het inrichten en automatiseren van een complete fabriek.

Kernpunten: functionaliteit, kostenbewustzijn, “proven” technology, risicomanagement, duurzaamheid en veiligheid.

Basic & detail engineering: technisch ontwerpen

Technische ontwikkelingen voor duurzaamheid

Door de razendsnelle ontwikkelingen en toepassingen in de markt kunnen we ons een wereld zonder een deskundig ontwerp niet meer voorstellen. Basic engineering & detail engineering kan gaan om het assembleren van een eenvoudige besturingskast, maar ook om het inrichten en automatiseren van een complete fabriek.

Ontwerp van productie-installatie

Convoi ondersteunt bij de technische ontwikkeling en volledige realisatie van diverse projecten. Van brainstormen tot een innovatief ontwerp, met als einddoel een werkende installatie of fabriek. Wij zijn uw technische aanspreekpunt voor alle proces-, elektro-, automatiserings- en engineeringsdisciplines.

Realisatie van projecten

Bij de realisatie van projecten onderscheidt Convoi een aantal fasen in ontwerp en engineering:

  • voorontwerp (pakket van eisen)
  • basic engineering (conceptueel ontwerp en PFD met hoofdparameters, energiestromen, capaciteiten, et cetera)
  • detail engineering:
  • proces ontwerpen (PID en taglist)
  • electrical engineering (instrument specificaties en elektrotechnisch ontwerp)
  • proces automatisering (functioneel ontwerp)

Basic engineering

In deze fase, de basis techniek, wordt het ontwerp getoetst aan een pakket van voorgeschreven normen, wensen en eisen van de klant. De werking, functionaliteit, prestaties, veiligheidsvoorzieningen en het automatiseringsconcept van de installatie wordt vastgelegd in een functioneel ontwerp.

Detail engineering

Tijdens deze fase wordt het functioneel ontwerp omgezet naar een technisch ontwerp. Hierin worden onder andere typical definities, communicatie met overige technische systemen, tripsettings en IO-bepaling vastgelegd. De electrical en hardware engineering draagt zorg voor de ACAD tekeningen (bijvoorbeeld: EPLAN Electric P8) en de bijbehorende datasheets en technische specificaties. Ook worden uiteraard kabelberekeningen uitgevoerd en (eventuele) veiligheidscircuits doorgerekend.

Wij de techniek, u het resultaat

Betreft uw project nieuwbouw, uitbreiding of modernisering? En wilt u een proces- en productie-installatie met een hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid? Vraag dan een oplossing op maat aan bij Convoi: wij zijn uw creatieve proces technische, elektrotechnische en industriële partner in automatisering!