Convoi Relocation engineers

Expertises

TESTING & COMMISSIONING

… tot en met de laatste details…

Voor deze Engelse term is eigenlijk geen goede vertaling. Testing & Commissioning (T&C) gaat verder dan ‘turn-key’ en ook verder dan ‘inbedrijfstellen’. De termen zijn nauw verwant maar er zijn belangrijke verschillen. De laatste twee genoemde termen eindigen met een ‘cold run’. Alles is gecontroleerd op een correcte werking en aansluiting en vervolgens wordt de installatie overgedragen aan de opdrachtgever.

Bij Testing & Commissioning wordt het daadwerkelijke opstarten van de productie begeleid door Convoi. Dan is er sprake van een zogenaamde ‘hot run’ waarbij daadwerkelijk grondstoffen worden gebruikt en het product wordt gemaakt. Het gaat dan om het fijn-afstellen en testen van de machine, installatie of productielijn zodat het eindproduct in de juiste aantallen en binnen de gewenste toleranties geproduceerd wordt. Robot teaching valt hier ook onder: de robot maakt niet alleen de juiste beweging, de beweging valt ook binnen de gewenste toleranties. T&C wordt in samenwerking met de opdrachtgever gedaan, eventueel in combinatie met de OEM-er.

Wilt u meer weten over onze werkwijze en projecten kijk dan naar de referenties. Wilt u advies of een offerte neem dan direct contact op.