CONVOI HUISVERHUIZER BIJ UNIVERSITEIT UTRECHT EN HOGESCHOOL UTRECHT!

17 January, 2011 at 11:52 AM

Na een intensief aanbestedingstraject heeft Convoi onlangs de opdracht voor alle verhuisdiensten binnen Universiteit Utrecht (UU) en Hogeschool Utrecht (HU) gegund gekregen.

Met 28.000 studenten, zeven faculteiten en 8.200 medewerkers behoort de Universiteit Utrecht tot een van de grootste Universiteiten van Nederland. De Universiteit heeft 176 opleidingen. De Universiteit Utrecht is thuis op vrijwel alle wetenschapsgebieden, heeft een sterke internationale positie en kijkt met een open blik naar de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.
De faculteiten van de Universiteit Utrecht, zijn:

1. Faculteit Diergeneeskunde;
2. Faculteit Geesteswetenschappen;
3. Faculteit Geneeskunde;
4. Faculteit Geowetenschappen;
5. Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie;
6. Faculteit Sociale Wetenschappen;
7. Faculteit Bètawetenschappen.

Hogeschool Utrecht heeft 37.976 studenten, zes faculteiten verdeeld over 11 locaties in Utrecht en Amersfoort en 3280 medewerkers. Hogeschool Utrecht heeft 80 opleidingen.

De Universiteit Utrecht heeft gemiddeld 200 verhuisbewegingen per jaar tussen en in de circa 80 universitaire panden.
Hogeschool Utrecht heeft gemiddeld 20 verhuisbewegingen per jaar tussen en in de 24 panden (in zowel Utrecht als Amersfoort)

De aanbesteding bestond uit een préselectie waarbij de aanbestedende dienst op zoek was naar 5 leveranciers die uiteindelijk in de offertefase onderling mochten uitmaken wie uiteindelijk deze prachtige opdracht mag gaan uitvoeren. Tijdens deze préselectie fase lag het zwaartepunt van alle wegingen op de referenties; laboratoriaverhuizingen, archiefverhuizingen en kantoorverhuizingen. Bij voorkeur een combinatie van de verschillende verhuizingen scoorde hoog. Dankzij de vele verschillende disciplines en expertises binnen Convoi werd zeer hoog gescoord bij dit onderdeel en werd Convoi als één van de vijf geselecteerden uitgenodigd voor de offertefase.

De offertefase werd gekenmerkt door een tweetal meetpunten; uiteraard werd Convoi gevraagd een marktconform tarief voor haar diensten aan te laten bieden, maar ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Milieu was belangrijk voor UU en HU in haar overweging een nieuwe leverancier te selecteren.
Mede dankzij ons ISO 14001 (Milieu) certificaat, het up-to-date wagenpark met hoge Euronormeringen en een groot aantal overige zaken kon Convoi de UU en HU ervan overtuigen een stabiele en professionele partner te zijn voor de gevraagde diensten.

Convoi is zeer verheugd deze grote opdracht te hebben gekregen! Op 27 januari 2011 zijn de contracten getekend tussen UU/HU en Convoi.