DEMONTAGE PERSLIJN BIJ OPEL IN BOCHUM

Met het sluiten van de Opel fabrieken in Bochum, Duitsland werden ook een groot aantal machines verkocht. Convoi is benaderd om de 5 grootste persen, type Schuler 1500, klaar te maken voor transport. Dit hield in dat de persen zijn gedemonteerd, gelabeld en gedocumenteerd inclusief foto’s. Ook alle meetgegevens en kabelklemlijsten zijn geregistreerd en blijven bij de persen. De demontage is goed verlopen.

Aangezien de persen verkocht worden door een Italiaanse handelaar is het van belang dat e.e.a. goed gedocumenteerd wordt omdat dit de hermontage een stuk eenvoudiger maakt.

De persen zijn elektrisch en mechanisch los gekoppeld. Met behulp van het 155 tons liftsysteem is de pers gedeeld en zijn deze delen op een vrachtwagen gezet. Enkele persen zullen in India opnieuw in gebruik worden genomen.