Convoi Relocation engineers

ONS VERHAAL

CERTIFICATEN

Convoi heeft Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu als belangrijke aandachtsgebieden binnen de organisatie aangewezen. Dit resulteert onder andere in certificering van ISO-9001:2015, ISO 14001, VCA-Petrochemie en de Erkenningsregeling VVT. Bij Kwaliteit & Veiligheid vindt u meer informatie over Arbo, Veiligheid en Milieu.

Hier vindt u beknopt informatie over de certificaten die Convoi bezit.

ISO-9001:2015

Binnen Convoi zijn alle bedrijfsprocessen uniform ingericht. De borging hiervoor is vastgelegd binnen het ISO-9001 en ISO-14001 systeem.

ISO-14001

Convoi is tevens ISO-14001:2015 gecertificeerd. Dit houdt in dat Convoi beschikt over een Milieumanagementsysteem gericht op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via het milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering.

VCA Petrochemie 2008/5.1

Convoi beschikt per 26 april 2012 over de nog strengere versie: VCA Petrochemie 2008/5.1. Dit betekend dat Convoi haar veiligheidsbeheersysteem op het hoogste niveau onderhoud volgens de regels van dit certificaat.

Alle medewerkers van Convoi beschikken over het VCA basis (Veiligheids Checklist Aannemers) certificaat. Alle operationeel leidinggevenden beschikken over VCA-VOL (Veiligheid Operationeel Leidinggevenden).

Safety Certificate Contractors (SCC)

Het Safety Certificate Contractors (SCC) is de Duitse tegenhanger van het Nederlandse VCA – certificaat. Aangezien Convoi in Duitsland vestigingen heeft en uiteraard voldoet aan de gestelde eisen, beschikt Convoi over het SCC certificaat.

Vereniging Verticaal Transport (VVT)

De Vereniging Verticaal Transport, de VVT, is met bijna 200 bedrijven de grootste brancheorganisatie voor verhuur van materieel ten behoeve van verticaal transport. De VVT staat traditioneel voor veilig werken, het voorkomen van ongevallen, het daar waar mogelijk conditioneren en stroomlijnen van de werkomgeving en het stimuleren van vakmanschap en marktwerking. Convoi is medeoprichter van de VVT en actief lid sinds 2000.

Erkend Leerbedrijf

Convoi is als ‘Erkend Leerbedrijf’ door Stichting Kenteq (Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor techniek) goedgekeurd. Convoi is een erkend leerbedrijf voor de volgende disciplines:

  • Werktuigbouwkunde
  • Engineering
  • Elektrotechnische industriële producten en systemen

Wilt u meer weten over onze werkwijze en projecten kijk dan naar de referenties. Wilt u advies of een offerte neem dan direct contact op.