COMPLETE ARCHIEFVERHUIZING

Het Stadsarchief is het historisch documentatiecentrum van Amsterdam met 40 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven. Dit verhuisproject omvatte 40.000 meter aan planklengte, zowel de archieven als de stellingen waarin de archieven staan, en diverse boektypes, archiefdozen, portefeuilles, filmblikken, rollen, mappen en glasplaten waartussen oude perkamenten archieven worden bewaard.

Om de bereikbaarheid van Het Stadsarchief zo min mogelijk te verstoren heeft Convoi aangeboden de verhuizing in 40 dagen uit te voeren. Dat betekent dat elke dag een volume van 1.000 meter is overgebracht, inclusief de bijbehorende stellingen. Eerst is de inventarisatie van alle archieven aangepast aan de logistieke randvoorwaarden. Dit is vertaald in een gedetailleerde planning. Hierbij is veel zorg besteed aan de onderlinge afhankelijkheden tussen de diverse types archief, de formaten van deze types en de (her)indeling van de stellingen. In de planning is ruimte gereserveerd voor tegenslagen en er is een risicoanalyse gemaakt.

Tijdens de uitvoering werd de verhuisvoortgang dagelijks gemeten. Hierop werd een analyse gemaakt van de snelheid en de voortgang. Dit maakte het mogelijk om de verschillende verhuisstromen optimaal op elkaar af te stemmen.

Waarom Convoi?

"Het ging over een complexe, grootschalige verhuizing. Hierbij is een minutieus geplande en uitgevoerde operatie een belangrijke voorwaarde. Er was een duidelijke behoefte aan een flexibele en snel lerende projectorganisatie".

Technische details


Project
Archiefverhuizing, 40 km archief 19 verschillende types archief
Locatie
Amsterdam
Materieel
6 Vrachtauto's, 6.500 archiefmeterbakken, 1.000 containers
Bijzonderheden
600 Vrachtwagenladingen, 6 gelijktijdige verhuisstromen