ELECTRICAL

Naši spolehliví elektrotechnici vám zajistí kompletní elektrická řešení. Od návrhu až po samotnou údržbu. Od projektového inženýrství až pro manažment údržby.

1. Projektová činnost & Automatizace

Den co den navrhujeme projekty od nuly a přizpůsobujeme existující systémy. Stanovení parametrů – s nebo bez dat on klienta – nám umožňuje vypracovat podklady tvořící základ projektu. Dokumentaci dále umíme využít na vytvoření podrobných technických výkresů instalací, řídících a distribučních panelů.

Funkční popis poskytuje základ pro programování operačních systémů. Tento popis nám může poskytnout klient, nebo může být vyvinutý ve spolupráci s Convoi. Rychlé uvedení do provozu a akceptační test pomáhají snižovat náklady našich klientů. Při realizaci můžou naši technici použít standartní software společnosti Convoi, nebo libovolně jiný software, který používá náš klient na programování , nebo spouštění simulací.

 

2. Montáž rozvaděčů

Srdcem našeho oddělení je multifunkční tým s specialistů, který se zaměřuje na montáž řídících panelů, ovládacích panelů, nebo silových rozvaděčů. Jsou schopni bezodkladně renovovat, migrovat nebo relokovat, čímž se zajistí minimální časová ztráta. Naši specialisti umí vyrobit rozvaděče na míru, stejně tak jako zajistit rozvaděče ze sériové výroby.

3. Střední a vysoké napětí

Spolehlivé napájení je nadmíru důležité. Na zajištění spolehlivosti a provozní bezpečnosti musí být vysokonapěťové instalace vytvořené a aktualizované v souladu s příslušnou normou. Postupně jsme získávali významné odborné znalosti, díky kterým můžeme poskytovat komplexní řešení v oblasti vysokonapěťových instalací. Bezpečnost práce a zajištění v souladu s legislativní normou. vyžaduje specifické znalosti, přehled a zkušenosti. Všichni naši odborníci se za vás postarají vše. Od navrhování, instalace a uvedení do provozu až po samotnou údržbu.

4. Instalace a uvedení do provozu

Hlavním cílem našeho instalačního týmu je efektivně realizovat plánované výsledky. Na základě složitosti projektu a jeho termínu sestavíme kvalifikovaný tým. Jeden ze členů tohoto týmu je odpovědný za komunikaci, díky čemuž se zvyšuje celková efektivita. Pro většinu projektů sestavujeme týmy výhradně z našich odborníků, ale v případě potřeby umíme do týmu zahrnout také externího pracovníka. Toto zajistí, že se práce vykoná včas. Výsledek je částečně determinovaný specifickými podmínkami, jako je cíl, doba, nakládka, kvalita a bezpečnost.

5. Manažment údržby

Zajištění minimalizace problémů klientů s provozem svých zařízení je důležitým cílem managmentu údržby. To znamená udržovat komplexní elektronické vybavení linky a zařízení v chodu. Při určovaní požadavků a plnění očekávání je bezpečnosti vždy na prvním místě. Dlouholeté zkušenosti umožnili našem specializovaným servisním technikům vytvořit pevné vztahy s našimi klienty. Kooperace na místě při procesu přípravy, zastavení výroby, inovacích a následné péči nám umožňuje efektivně dokončit projekty v rámci rozpočtu včas. Pro naše zákazníky jsou naši specialisti spíše partneři, než běžní dodavatelé. Výsledek: zaručený úspěch!

Chcete se o nás dozvědět více? Nebo chcete mluvit s některým z našich odborníků?

Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole

Zjisti více!

Mechanical

Náš mechanický manažment nabízí ucelené řešení pro projekty na "zelené louce", stejně jako v existujících provozech. Convoi vám nabízí….

více

Logistical

Naši odborníci na průmyslové stěhování poskytují ucelený balíček služeb. Samozřejmostí je …

více