Elektrické instalace

Hlavním cílem našeho instalačního týmu je efektivní realizovat plánované výsledky. Na základě složitosti projektu a jeho termínu sestavíme kvalifikovaný tým. Jeden z členů tohoto týmu je zodpovědný za komunikaci, díky čemuž se zvyšuje celková efektivita. Pro většinu projektů sestavujeme týmy výhradně z našich odborníků, avšak v případě potřeby umíme do týmu zahrnout i externího pracovníka. Toto zajišťuje, že se práce provádí odborně a včas. Výsledek je částečně determinován specifickými podmínkami, jako je cíl, čas, náklady, kvalita a bezpečnost.

 

Convoi: UZANÁVANÁ INSTALAČNÍ SPOLEČNOST PRO VAŠE POŽÁRNÍ A POPLACHOVÉ SYSTÉMY

Systémy požárního poplachu a evakuace mají zásadní význam pro vaši bezpečnost, životní prostředí a kontinuitu vašich obchodních a výrobních procesů. Instalace těchto zařízení je vyhrazena výlučně pro firmy certifikované pro instalaci požárních hlásičů a evakuační poplachová zařízení, jako jsou například ConvoI. Kromě dlouholetých zkušeností s instalací těchto zařízení v různých často složitých průmyslových prostředích má společnost ConvoI všechny potřebné osvědčení pro instalaci a dodávku požárních poplachových a evakuačních poplachových zařízení pod certifikací.

zistit více

Přístrojové inženýrství

V odvětvích s automatizovanými procesy, jako jsou chemické nebo výrobní zařízení, se používají speciální měřicí a kontrolní přístroje. Convoi si uvědomuje vaše otázky týkající se procesních přístrojových systémů od návrhu, konstrukce a instalace až po uvedení do provozu. To je to, co Convoi chápe v rámci specializace Instrumentation Engineering.

zistit více

MĚŘÍCÍ A KONTROLNÍ TECHNIKA

Jako průmyslový výrobce jste odpovědný za správu různých instalací. Chcete, aby vaše stroje pracovaly optimálně. Správné používání technologie měření a řízení může v tomto podpořit vaše procesy. Zajišťuje to, že vaše systémy spolupracují efektivně. Například je možné, že jednotlivé technické komponenty jsou dokonale nainstalovány a vykonávají svou práci. Nerovnováha však může vzniknout pouze bez technologie dobrého řízení. Regulační technologie může zajistit například to, že nedochází k současnému chlazení a topení. Společnost Convoi má odborníky na kontrolu, kteří vám poskytují inteligentní, bezpečné a ekonomické řešení. Od poradenství, návrhu, konstrukce panelů, migrace a montáže až po dodání. Síla společnosti Convoi spočívá ve spojování znalostí, kapacity a flexibility.

zistit více

Efektivní řízení jednotlivých činností týkajících se společného projektu je podstatou firmy Convoi. Spojování těchto aktivit nám umožnuje poskytnout našim partnerům ucenlené řešení.

Chcete se o nás dozvědět více? Nebo chcete mluvit s některým z našich odborníků?

Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole