Convoi Electrical & Automation, the first year in the Convoi family.

De jongste Convoi-telg, Electrical & Automation, stond nadat dit bedrijfsonderdeel was overgenomen van Imtech verrassend snel op eigen benen. Ook werkt Convoi E&A al gebroederlijk samen met Convoi Relocations.
Auteur: Roy Bovens

Imtech Industrial Services Zuidoost werd op 8 september 2015 overgenomen door Convoi, na het faillissement van Imtech. Hiermee werd een nieuwe bedrijfsdivisie geboren: Convoi Electrical & Automation. In het eerste jaar heeft de focus vooral gelegen op het weer op de rit krijgen van alle werkzaamheden. De periode van faillissement en de opstart van de nieuwe organisatie bracht namelijk veel uitdagingen met zich mee, zoals:

  • Werkzekerheid personeel na een lange periode van onzekerheid
  • Behoud van klanten
  • Winstgevendheid
  • Inrichten operationele systemen, zoals projectcontrole, inkoop, calculatie etc.
  • Beslissing nemen t.a.v. panelenbouw
  • Opzet nieuw salessysteem, verwerven nieuwe klanten

Een tweede focuspunt was de synergie met Convoi Relocations.

Doorstart Convoi E&A

Door de overname door Convoi is de werkgelegenheid van tachtig medewerkers behouden gebleven. Sterker nog, bij Convoi E&A werken nu, na een jaar, weer meer dan honderd medewerkers. Convoi E&A is erin geslaagd alle klanten te behouden, hoewel een deel van de potentiele opdrachten in de eerste periode na het faillissement wel naar concurrenten is gegaan door een te lange periode van onzekerheid bij onze klanten. Naast de zekerheid die Convoi onze klanten gaf ten aanzien van de continuïteit van het bedrijf, is het vertrouwen in onze medewerkers doorslaggevend gebleken bij het behouden van de klanten. Belangrijk is ook dat Convoi E&A, ondanks het feit dat de financiële afhandeling van allerlei projecten tot enige schade heeft geleid, direct vanaf het begin winstgevend is geweest en zo een positieve bijdrage levert aan het resultaat van Convoi. Het inrichten van de operationele systemen, zoals Metacom en Acto is een behoorlijke klus geweest. Het heeft veel inspanning gevergd, maar uiteindelijk konden we zonder al te veel problemen blijven doordraaien. De komende tijd zullen de systemen nog verder worden verbeterd. Al snel is het besluit genomen dat een eigen panelenbouw, zoals ook vroeger bij Imtech, een absolute noodzaak was om een integraal dienstenpakket aan onze klanten te leveren. Op 1 mei 2016 is Convoi E&A op Maastricht Airport gestart met een eigen panelenbouw, voorlopig in een tijdelijke voorziening. Op korte termijn zullen we bepalen hoe wij de panelenbouw definitief gaan inrichten. Convoi E&A is erin geslaagd om – naast het behoud van de bestaande klanten – meerdere nieuwe klanten te verwerven, zoals Sappi Lanaken en Saint Gobain in Herzogenrath. Ook de samenwerking met Convoi Relocations heeft nieuwe markten geopend. Het heeft ons niet alleen nieuwe klanten gebracht, maar ook geleid tot extra mogelijkheden bij bestaande klanten,  zoals Sekisui (verhuizing productielijn Wales naar Roermond) en Enexis (Wittevrouwenveld). Het jaar 2017 zal vooral in het teken staan van een verdere versterking van onze organisatie op het gebied van kennis en kunde, vooral waar wij het verschil willen maken met onze concullega’s. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken om de Convoi E&A dienstverlening uit te breiden naar andere Convoi Relocation regio’s (zoals Eindhoven & Utrecht en Slowakije).

Synergie met Convoi Relocations

In het eerste jaar is gebleken dat Convoi E&A van toegevoegde waarde kan zijn voor Convoi Relocations, maar ook dat het omgekeerde het geval is. De kennis van Relocations is bij bovengenoemde – en andere – projecten van Convoi E&A van groot belang gebleken. De mogelijkheden om gezamenlijke projecten uit te voeren zijn echter aanzienlijk groter. Het onderscheidend vermogen ligt niet bij de primaire verhuisactiviteiten zoals het leggen en aansluiten van kabels en kabelbanen. Dit zijn werkzaamheden waarbij het accent vooral ligt op het zo efficiënt en goedkoop mogelijk uitvoeren van de activiteiten. Dit kan Convoi Relocations bij uitstek; Convoi E&A heeft hier dus slechts een beperkte toegevoegde waarde. De kennis van Convoi E&A kan veel beter worden ingezet in het voortraject. Dat wil zeggen, het exact definiëren en vastleggen van de technische uitvoering van de te verhuizen installatie (elektrotechnische infrastructuur, automatisering en besturingsinstallatie etc.) en het in bedrijf stellen en zo nodig aanpassen van deze installatie op de nieuwe locatie. Voor het aanbieden van deze dienstverlening aan de klant is een wederzijds goed begrip nodig. Enerzijds begrip van de behoefte van de klant, anderzijds van en de mogelijkheden van Convoi Electrical & Automation. In het komend jaar worden op dit gebied initiatieven genomen, waardoor we de synergie tussen Convoi Relocations en Convoi E&A nog beter kunnen benutten.

 

. Convoi E&A is erin geslaagd om - naast het behoud van de bestaande klanten - meerdere nieuwe klanten te verwerven, zoals Sappi Lanaken en Saint Gobain in Herzogenrath