Specialisme werpt zijn vruchten af

Convoi verhuist dit voorjaar het erasmus medisch centrum in rotterdam. Het is de eerste in een reeks van vier grote ziekenhuisprojecten die convoi in 2018 zal uitvoeren in nederland en belgië. ’We hebben in deze sector een specialisme opgebouwd en dat gaan we de komende jaren uitbouwen in nederland en daarbuiten.’

De verhuizing van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is een omvangrijke operatie. De nieuwe locatie geeft onderdak aan de afdelingen van de oude hoofdlocatie, maar ook aan afdelingen die over verschillende locaties in de stad zijn verdeeld. Alle afdelingen komen nu samen in één duurzaam en toekomstbestendig gebouw.

‘Dit voorjaar starten we met de tweede fase van het project, vertelt Mark Koppenberg, commercieel manager van Convoi Nederland. ‘Het eerste gedeelte van het project hebben we vijf jaar geleden succesvol uitgevoerd.’ Ook in deze tweede fase vroeg het project een lange en intensieve voorbereidingstijd.’Er komt nogal wat kijken bij een ziekenhuisverhuizing’, gaat Koppenberg verder. ’Het gaat om grote hoeveelheden facilitaire goederen, zoals meubilair en voorraden, maar ook om medische apparatuur, ICT apparatuur, onderzoeks- en laboratoriummaterialen, medische archieven, medicijnen en niet te vergeten de patiënten.’

MET BED EN AL DE VERHUISWAGEN IN!

Een ziekenhuis kan geen dag dicht. De verhuizingen vinden plaats terwijl artsen en verplegend personeel hun taken blijven uitvoeren. In iedere ziekenhuisverhuizing komt een moment dat de patiënten van het ene naar het andere gebouw overgebracht moeten worden. ‘Dat is altijd een spannende gebeurtenis, zeker voor de patiënten zelf. Zij worden met bed en al de verhuiswagens ingereden, sommige inclusief werkende medische apparatuur. We voeren altijd eerst een proefverhuizing met patiënten uit. In Rotterdam is die prima verlopen. De proefpatiënten werden nog wat misselijk door het stoppen en optrekken van de verhuiswagen, maar tijdens de echte patiëntenverhuizing zorgt de politie ervoor dat we vrije doorgang door de stad krijgen. Alle stoplichten staan voor ons dan op groen.

’Niet alleen het patiëntenvervoer vergt speciale aandacht, ook voor het transport van medische en laboratorium apparatuur moet je de juiste kennis en kunde in huis hebben. Hierbij worden de hoogste mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen omdat de apparatuur erg gevoelig is en niet mag beschadigen door schokken of stoten.

 

TIJDELIJK LOGISTIEK CENTRUM

Convoi ondersteunt ziekenhuizen ook in de inrichtingfase met het plaatsen en installeren van de nieuwe inrichtingsitems. Van meubilair tot nieuw te plaatsen medische apparatuur. Vanuit een tijdelijk logistiek centrum wordt de regie gevoerd over alles wat er het ziekenhuis binnenkomt en geïnstalleerd moet worden. Zo wordt gezorgd dat alles goed op elkaar is afgestemd en processen gestroomlijnd blijven verlopen. Convoi kan hierdoor de tijd tussen de oplevering van het gebouw en de verhuizing zo een flink stuk inkorten.

"De chauffeur verdient een nobelprijs" - een patient van het Ommelander ziekenhuis

SPOREN VERDIEND

In de voorgaande jaren voerde Convoi al meer grote ziekenhuisverhuizingen uit: onder meer het Maasstad Ziekenhuis – eveneens in Rotterdam-, het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Isala Ziekenhuis in Zwolle. ‘We hebben de afgelopen jaren veel expertise opgedaan als het gaat om ziekenhuisverhuizingen. Daardoor hebben we in deze sector een goede naam opgebouwd. Je zou kunnen zeggen: we hebben onze sporen verdiend. ’De positieve resultaten bij voorgaande ziekenhuisprojecten zorgden voor vertrouwen bij andere ziekenhuizen. In 2018 gaat Convoi ook verhuisprojecten uitvoeren voor het Prinses Máxima Centrum in Utrecht en het Ommelander ziekenhuis in Groningen. ‘In Utrecht verzorgen wij de verhuizing en inrichting van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie op een nieuwe locatie op de campus in Utrecht. In Groningen zorgen we voor de integratie van twee ziekenhuis naar een nieuwe locatie net buiten de stad.’

 

EUROPESE MARKT

Convoi gaat eind 2018 ook het ziekenhuis in Mechelen (België) verhuizen. Het Algemeen Ziekenhuis Sint Maarten gaat van drie oude locaties naar een grote nieuwbouw locatie. ‘We zijn trots dat we door de ervaring en expertise die we met de Nederlandse ziekenhuizen hebben opgebouwd, ook een Belgische aanbesteding hebben gewonnen.

Wat ons betreft is het een opmaat naar andere Europese landen. We hebben in deze sector inmiddels veel specialisme opgebouwd en dat specialisme kunnen we exporteren. Ik weet zeker dat we met onze know-how een goede kans maken op de Europese markt’  ,aldus Mark Koppenberg.