Jaarlijkse extra veiligheids- en vaardigheidstraining voor technische werknemers

Het veiligheids- en vaardigheidsevent is een tweedaags event op en in de omgeving van het Convoi hoofdkantoor te Maastricht-Airport. Het eerste onderdeel is een veiligheidsinstructie, dan een terugblik op 2019 en de 2020 vooruitzichten en als derde is de vaardigheidstraining. De vaardigheidstraining bestaat uit drie onderdelen. Dit zijn de onderdelen veilig verplaatsen lasten, een workshop veiligheid en training behendigheid met heftrucks. De trainingen zijn een internationale aangelegenheid, deze worden door werknemers van verschillende Convoi bedrijven gevolgd. Mensen komen van Convoi Schweiz AG, Convoi GmbH en Convoi International bijeen. De trainingen worden verzorgd door een erkend opleidingsinstituut.

Auteur: Roy Urlings

Industriële verhuizing en machine installatie

Veiligheidstrainingen zijn voor de ervaren deelnemers opfrismomenten. Veiligheid is van zeer groot belang bij het uitvoeren van bijvoorbeeld een industriële verhuizing of machine installatie. De veiligheidsinstructie die wordt gegeven richt zich onder andere op de noodzaak van LMRA. Dit is een risico-check die altijd door werknemers wordt toegepast om te controleren of voldaan wordt aan de veiligheidseisen. Er is aandacht voor gevaarherkenning op de werkplek,  inschatten van werksituaties en uiteraard wordt ook de algemene veiligheid weer onder de aandacht gebracht. Aan de hand van foto’s worden situaties besproken. Door de toepassing van continue betere veiligheidsmaatregelen is ook in 2019 het aantal gemiste dagen weer afgenomen met 15 procent.

Werken met speciaal equipment

De vaardigheidstraining is een terugkomend onderdeel dat zorgt voor persoonlijke veiligheid en die van anderen. Door training wordt de vaardigheid en behendigheid op niveau gehouden. De groepen gaan in teams van ongeveer tien man aan de slag met de onderdelen. De training veilig verplaatsen lasten wordt afgesloten met een certificaat voor de geslaagde deelnmers.

Workshop heftruck

De workshop met de heftruck gaat in op behendigheid, veiligheid, tips en tricks. Ook is er een onderdeel theorie over de behandelde veiligheidsonderwerpen, met als doel alles zo veilig en kwalitatief sterk mogelijk te verplaatsen. Medische high-tech apparatuur manouvreren vereist van de medewerkers een hoge mate van precisie in de uitvoering.

Workshop veilig verplaatsen van lasten

Het onderdeel veilig verplaatsen van lasten is bedoeld mede voor onze medewerkers die met behulp van onze 100t hijskraan lasten moeten aanslaan en verplaatsen. Tijdens deze training leren ze dit op een juiste, veilige en verantwoorde manier te doen. Ook dit onderdeel komt op vele plaatsen terug in de praktijk. Of het nou gaat om het industrieel verhuizen van een fabriek die metaal produceert of een machine installatie in de papierindustrie.

Alle werknemers die zich het afgelopen jaar ingezet hebben voor de talrijke projecten van Convoi willen we graag bedanken voor de topprestaties. Een veilig en uitdagend 2020 gewenst!