Laboratoriumverhuizing TU Delft: groot project, minutieus uitgevoerd

Convoi verhuisde midden 2016 drie R&D-faculteiten van de TU Delft naar één state of the art nieuwbouwcomplex. Een groot project, waarbij Convoi onder meer heeft laten zien alle disciplines binnen een laboratoriumverhuizing feilloos te kunnen uitvoeren.

Auteur: Reinold Hofsink

Laboratiumverhuizing

De faculteiten BioNanoscience (BN) Chemical Engineering (ChemE) en Biotechnology (BT) zijn vanaf hun oude onderkomen in Delft samengevoegd in de nieuwbouw van de universiteit. Een precaire klus, waarbij 6.800 m3 labgoederen zijn verhuisd. Convoi werkte op het hoogtepunt met 35 medewerkers uit alle divisies van het bedrijf.

Het grote voordeel voor de klant? Convoi is bij zo’n specialistische verhuizing breed inzetbaar.

"...Uit de evaluaties blijkt een zeer hoge tevredenheid vanuit de projectgroep van de TU en nog belangrijker, de gebruikers."

Projectverhuizing:
Zeven zelfsturende teams verhuisden, onder leiding van een projectleider, circa 72 laboratoriums en 81 afdelingen.

 

Projectmanagement:
Volledige ontzorging voor de opdrachtgever, waarbij ook zo’n 40 internationale OEM-ers (Original Equipment Manufacturers) door de projectmanager werden aangestuurd, ingepland en gecontroleerd.

 

Dangerous Goods:

Circa 23.000 stuks DG en chemicaliën zijn door Convoi geclassificeerd, in- en uitgepakt en verhuisd volgens ADR richtlijnen. Convoi DG heeft bovendien tientallen -80 vriezers onder stroom verhuisd.

 

Electrical & Automation

drie Electrical & Automation monteurs hebben enkele maanden voor de TU Delft verschillende proefopstellingen en installaties afgekoppeld en in de nieuwbouw weer aangesloten.

Convoi kreeg de opdracht van de TU Delft onder meer door het uitgebreide plan van aanpak en de verkennende gesprekken met de betrokken projectleider en voorman.