MILLIMETERWERK VOOR EEN STAALGIGANT

Convoi verplaatste een complete onderhoudslijn voor Tata Steel in IJmuiden. De afstand? Niet meer dan een paar honderd meter. Toch was er een intensieve voorbereiding nodig. Bepaalde onderdelen moesten namelijk op een tiende millimeter nauwkeurig worden terugplaatst.

Hijs- en montagewerkzaamheden Bij Tata Steel, een bedrijf dat 7 miljoen ton staal per jaar produceert, denk je niet meteen aan precisiewerk. Toch was dat wel een van de uitdagingen in het werk dat Convoi uitvoerde. ‘Onze opdracht was het verplaatsen van een deel van de onderhoudslijn voor grote machineonderdelen waarin vloeibaar staal wordt omgezet in stalen plakken van 20 cm dik’, legt Marc Smeets uit, een van de projectmanagers van Convoi. De onderhoudslijn beslaat een gebied van 60 x 40 meter en bestaat uit stands met stalen werkgalerijen van 2 verdiepingen. ‘We hebben zoveel mogelijk onderdelen van de onderhoudslijn in z’n geheel met de bestaandehalkraan verplaatst, zodat de montagewerkzaamheden tot een minimum werden beperkt.

Dat deden we niet voor niets. Om een beeld te schetsen: de stands – de basisonderdelen – moesten bij het terugplaatsen op 0,1 millimeter worden uitgelijnd.’ Intensieve voorbereiding De onderhoudslijn moest wijken voor een nieuwe continue gietmachine. Hiervoor werd een stuk aan de bestaande hal bijgebouwd en moest de onderhoudslijn van de noordkant van de hal naar de zuidkant worden verplaatst. ‘Een afstand van niks, maar er is heel veel werk aan vooraf gegaan’, gaat Smeets verder. ‘We hebben eerst een haalbaarheidsonderzoek voor de opdrachtgever uitgevoerd. Na  opdrachtverstrekking hadden we uiteindelijk zes weken de tijd om de voorbereiding uit te voeren. Bovendien kregen we kort voor de opstart van deze voorbereidingswerkzaamheden het dringend verzoek van Tata Steel om de operationele periode – het daadwerkelijke verplaatsen van de machine- met 40 procent te verkorten van vijf naar drie weken. Een krappe doorlooptijd voor zo’n complex project.

Kort voor de opstart van deze voorbereidingswerkzaamheden kregen we het dringend verzoek van Tata Steel om de operationele periode met 40 procent te verkorten van vijf naar drie weken - Marc Smeets, Project Manager at Convoi

We hebben voor alle werkzaamheden uitgebreide werkinstructies geschreven en een zeer getailleerde planning opgesteld. Daarnaast moesten we onze eigen medewerkers instrueren en een aantal onderaannemers selecteren.’ Goal zero! De grote uitdaging in dit project was de samenwerking met al die externe partijen. ‘We werkten met onderaannemers voor onder meer meetwerkzaamheden en hydraulische (de)montage. Door de verplaatsing van de onderhoudslijn moesten er ook bouwkundige en constructieve aanpassingen worden gedaan aan de staalconstructie. Ook daarvoor  schakelden we onderaannemers in. Op de topdagen hadden we een ploeg van dertig mensen in de dag- en nachtdienst. Onze taak als hoofdaannemer was natuurlijk om de werkzaamheden van alle partijen goed en veilig op elkaar af te stemmen. We hebben daarom gedurende de looptijd van de werkzaamheden on site een Convoi-coördinatiecentrum ingericht. Van daaruit stuurden we onze eigen specialisten en alle onderaannemers aan, zodat alle processen goed op elkaar aansloten.’ Die samenwerking verliep uitstekend, waardoor de onderhoudslijn binnen de afgesproken tijd weer operationeel was. ‘En zoals gebruikelijk was het weer goal zero! Het project is zonder incidenten verlopen en waren geen veiligheidsissues’, sluit Smeets af. ‘Dat laatste is voor de opdrachtgever – en voor Convoi – essentieel.’