Prysmian productielijn: ontmanteld, herbouwd én verbeterd!

Prysmian, de grootste producent van kabels en leidingen wereldwijd, opende begin 2018 een nieuwe fabriek Prešov, in het oosten van Slowakije. Convoi was verantwoordelijk voor demonteren, monteren en installeren van de bestaande productielijnen. Een opdracht die vroeg om improvisatie en flexibiliteit.

Prysmian, dat in Prešov kabels voor de telecommarkt produceert, verhuisde van twee gehuurde panden naar een eigen nieuw gebouwde fabriek. Convoi kreeg de opdracht om twee productielijnen van ieder 80 meter van de oude naar de nieuwe locatie te verhuizen. Een project dat, met enige tussenpozen, een half jaar in beslag nam en waar gemiddeld met vijftien man aan werd gewerkt. ‘We hebben allereerst de productielijnen in relatief kleine onderdelen ontmanteld’, zegt Peter Holáni, projectmanager van Convoi Slowakije. ‘De grootste onderdelen wogen niet meer dan 8 of 9 ton. Voor ons doen valt dat qua gewicht wel mee. De moeilijkheid zat ‘m echter in de opbouw van de lijn in de nieuwe fabriek. De onderdelen moesten heel precies worden uitgelijnd. We hebben het hier echt over millimeter werk. Bij sommige onderdelen ging het zelfs om een honderdste millimeter. Precisiewerk dat door onze eigen Convoi-medewerkers vakkundig is uitgevoerd.’

De moeilijkheid zat ‘m echter in de opbouw van de lijn in de nieuwe fabriek. De onderdelen moesten heel precies worden uitgelijnd. We hebben het hier echt over millimeter werk. Bij sommige onderdelen ging het zelfs om een honderdste millimeter.- Peter Holáni, Projectmanager Convoi Slowakije.

Externe partijen

De productielijnen werden door Convoi op de nieuwe locatie niet alleen gemonteerd, maar ook geïnstalleerd. Dat betekende dat zowel waterleidingen als de elektrische bekabeling als de luchtdruktoevoer werden aangesloten. Convoi huurde hiervoor externe specialisten in.‘Deze constructie, waarbij de specialisten hun werkzaamheden onder onze supervisie uitvoerden, was een van de redenen dat Convoi de opdracht gegund kreeg van Prysmian. De andere aanbieders wilden de opdracht onder verschillende bedrijven verdelen. Wij waren de enige partij die als hoofdaannemer de volledige opdracht konden uitvoeren. Dat wil zegen dat wij de specialisten rekruteerden, de werkzaamheden coördineerden en verantwoordelijk waren voor al het benodigde equipement.’ .  ‘De samenwerking met de onderaannemers verliep heel goed. ‘De onderlinge verhoudingen waren uitstekend. We wisten goed gebruik te maken van elkaars expertise. En dankzij de dagelijkse meetings die onze voorman organiseerde verliepen de werkzaamheden van de verschillende specialisten gestroomlijnd.’

 

Improvisatie

Die goede samenwerking werd nog belangrijker toen, gedurende de loop van het project, de opdracht steeds gecompliceerder werd. Prysmian besloot  namelijk om tijdens de opbouw van de productielijn meteen technische verbeteringen te laten aanbrengen. ‘Die verbeteringen zaten niet de aanvankelijke scope. We hebben daardoor veel moeten improviseren en herhaaldelijk onze planningen moeten aanpassen. Gelukkig vonden we die flexibiliteit ook bij onze onderaannemers, zodat we de volledige opdracht naar wens van de opdrachtgever hebben kunnen uitvoeren.’