Safety first: verhuizing van een universitaire chemie-afdeling

DE VERHUIZING DIE CONVOI UITVOERDE VOOR DE UNIVERSITEIT IN ERLANGEN WAS ER NIET EEN VAN LANGE PASSEN SNEL THUIS. INTEGENDEEL. VOOR DE FACULTEIT SCIENCE WERD ONDER MEER EEN ONGEKENDE HOEVEELHEID – 10.000 FLESSEN EN POTTEN – MET CHEMICALIËN VERHUISD. EEN OPDRACHT VOOR SPECIALISTEN. EN VOOR MANNEN MET EEN VASTE HAND.

Voor de Friederich Alexander Universiteit Erlangen-Neurenberg (FAU)– gelegen in de Duitse deelstaat Beieren – verhuisde Convoi eind vorig jaar de afdelingen Organische chemie en Farmacie & levensmiddelen chemie. De afdelingen verhuisden van twee oude panden in de binnenstad naar een nieuw gebouw op de universiteitscampus net buiten de stad. ‘Een opdracht die Convoi op het lijf was geschreven’, vertelt Reinold Hofsink, commercieel manager van Convoi International. ‘Het ging hier namelijk zowel om een kantoor- en laboratoriumverhuizing en om verhuizing met gevaarlijke stoffen. Dat zijn drie onderdelen waar Convoi sterk in is. We hebben de FAU dan ook snel kunnen overtuigen dat Convoi de juiste partij was om deze opdracht uit te voeren. Onze eerdere ervaringen met laboratoriumverhuizingen, inclusief gevaarlijke stoffen, voor onder meer de TU Delft , Shell en DSM, hebben daar zeker aan bijgedragen.’ Strenge veiligheidseisen Convoi’s expertise bij dit soort verhuisprojecten liggen, naast specifieke logistieke kennis, vooral op het gebied van veiligheid. ‘Laboratoriumverhuizingen vragen om een speciale aanpak’, vervolgt Hofsink, ‘zo gebruiken we speciale schokabsorberende materialmen voor het glaswerk en de precaire apparatuur en werken we met rolcontainers op luchtbanden in plaats van op hardnylon wielen. Daarnaast moeten alle chemicaliën onder ADR-condities worden verhuisd. En dat heeft nogal wat consequenties. Onze gecertificeerde medewerkers moeten alle gevaarlijke stoffen aan de hand van speciale pak- en transportlijsten verhuizen.’Stoffige kelder Projectmanager Armand Sollet – die er verantwoordelijk voor was dat dit project binnen de gestelde twee weken werd uitgevoerd – schoof twee ervaren voormannen en site supervisor Ton van Ommen vooruit om de universiteit te helpen met de organisatie van de verhuizing. ‘Mannen die gewend zijn om in een academische omgeving te werken’, vertelt Sollet. die de organisatiestructuur en werkcultuur daar goed kennen. Zij hebben onder andere geholpen met het inpakken van het glaswerk en de laboratoriumapparatuur.

In een stoffige kelder stonden 10.000 flessen en potten met verschillende chemicaliën. ‘Die zijn door onze medewerkers stuk voor stuk afgestoft, gekwalificeerd en gecategoriseerd, zodat er geen chemicaliën naast elkaar warden vervoerd die op elkaar kunnen reageren.

’ De grootste uitdaging in deze opdracht zat ‘m echt in de verhuizing van de voorraad chemische stoffen. In een stoffige kelder stonden 10.000 flessen en potten met verschillende chemicaliën.  ‘Die zijn door onze medewerkers stuk voor stuk afgestoft, gekwalificeerd en gecategoriseerd, zodat er geen chemicaliën naast elkaar warden vervoerd die op elkaar kunnen reageren. Een intensief en riskant klusje. Dat gebeurde natuurlijk onder strenge voorwaarden, met veiligheidskleding en in aanwezigheid van blusmateriaal.’Rivaliteit Het lukte zonder problemen om de werkzaamheden binnen de gestelde tijd uit te voeren. Sollet: ‘De goede voorbereidingen van onze voormannen hebben daar zeker aan bijgedragen. En wat ook een beetje heeft meegelopen: er heerste een studentikoze rivaliteit tussen de twee afdelingen, Organische chemie en Farmacie. De een wilde sneller klaar zijn en beter georganiseerd zijn dan de ander. Dat kun je als projectmanager natuurlijk goed gebruiken. We werden zelfs gevraagd om uiteindelijk een winnaar aan te wijzen, inclusief pogingen tot “positieve beïnvloeding” met een kratje bier. Dat schetst overigens meteen de goede verstandhouding tussen medewerkers van Convoi en die van de universiteit. Helaas voor de afdeling Organische chemie moesten we – ondanks hun gulle gift – Farmacie als winnaar uitroepen.’ De FAU heeft aan het einde van het project zijn waardering naar Convoi uitgesproken over de uitgevoerde werkzaamheden en een aantal aanbevelingen bij andere universiteiten gedaan.

KICK-OFF VERHUIZING LANDSLABORATORIUM IN BERLIJN

In navolging van de opdracht voor de universiteit van Erlangen gaat Convoi ook het Landeslabor Berlin-Brandenburg verhuizen, een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat advies geeft op het gebied van onder meer gezondheid, medicijnen en milieu. ‘De verhuizing vindt plaats in maart 2019’vertelt Reinold Hofsink, ‘maar de kick-off voor deze opdracht heeft dit voorjaar al plaatsgevonden. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het is een omvangrijke opdracht, waarbij we ook nauw moeten samenwerken met de leveranciers van de laboratoriumapparaten die daar staan opgesteld. Die tien maanden voorbereiding hebben we dus zeker nodig.’Daarnaast lopen er nog een aantal andere aanvragen van lab- en chemieverhuizingen in Duitsland. ‘Met name in de universitaire wereld. Ik verwacht dat Convoi daar de komende jaren erg actief zal zijn.’