Convoi: veiliger, beter, schoner

Convoi gaat Kwaliteit, Veiligheid, Welzijn en Milieu een nog prominentere rol binnen het bedrijfsbeleid geven. Veilig en schadevrij werken en de gezondheid van onze medewerkers blijft topprioriteit! Op deze manier blijven wij ook voldoen aan de gecompliceerde en steeds veranderende eisen van overheden en opdrachtgevers.

Auteur: Peter Driessen, QHSE Manager Convoi

Ondergetekende gaat zich full time bezighouden met Kwaliteit, Veiligheid, Welzijn en Milieu, oftewel Quality, Satefy, Health en Evironment (QSHE). Naast het onderhouden van de huidige certificaten  zal met name de borging van bedrijfsprocessen speciale aandacht krijgen. De controle op die borging zal veel meer dan nu het geval is, op de werkplek zelf plaatsvinden. De controle zal samen met de lijnmanager, zowel  aangekondigd als onaangekondigd gebeuren. De lijnmanager blijft, zoals ook nu het geval is, verantwoordelijk voor alles wat met Kwaliteit,  Veiligheid, Welzijn en Milieu te maken heeft, maar zal daarbij wel meer inhoudelijke ondersteuning kunnen krijgen van de manager QSHE.

De komende maanden zal ik, als manager QSHE,  op intern klantniveau een herinventarisatie doen van de verwachtingen op dit gebied. De uitkomsten worden gebundeld en meegenomen in het nieuw te maken beleid. Ook zal ik intensiever gaan samenwerken met externe deskundigen, zoals auditoren van certificerende instellingen en de Sicherheitsfachkraft in Duitsland.

In de loop van 2017 zullen de bedrijven gecertificeerd worden. In 2018 worden ISO9001 en ISO14001 op een geheel nieuwe manier geaudit. In 2017 starten we met de voorbereidingen om bij die nieuwe normering te kunnen aansluiten. Ook nieuw is, dat in de loop van 2017 wordt overgegaan tot een zogenaamde Multi Site Certificering. Dit betekent dat slechts één certificerende instelling alle audits uitvoert over alle Convoi vestigingen.