Laboratoriumverhuizing

Een laboratoriumverhuizing kan een behoorlijke uitdaging lijken.. Dit door de diversiteit van de te verhuizen items en gevoelige apparatuur. Daarnaast is er wetgeving waarmee rekening moet worden gehouden. De medewerkers van Convoi zijn gespecialiseerd in dit soort complexe projectverhuizingen van labs. De factor veiligheid is extra belangrijk als het aankomt op verhuizingen met gevaarlijke stoffen en unieke en vaak zeer kostbare apparatuur. De samenwerking met de leveranciers van uw apparatuur, ook wel Original Equipment Manufacturer (OEM) is van groot belang. Als partner voor laboratoriumverhuizingen ondersteunt Convoi u van begin tot eind.

Wat biedt Convoi?

Een laboratoriumverhuizing omvat vele verschillende aspecten. Convoi kan u hierbij over de hele breedte ondersteunen. U kunt denken aan bijvoorbeeld:

 • Uitvoering van risicoanalyses
 • Opleveren van een veiligheidsplan
 • Plan van aanpak – draaiboek per afdeling
 • Verzamelen van gegevens van derden zoals OEM’ers
 • De labverhuizing inclusief af- en aankoppelen
 • Last-mile connection (coördinatie + uitvoering)
 • Externe transporten (waaronder ADR transport)

Projectmanagement

Convoi biedt een integrale aanpak voor een laboratoriumverhuizing. Dit betekent dat Convoi uw contractpartij is die de complete verhuizing voorbereidt, begeleidt en uitvoert. Naast de fysieke verhuiswerkzaamheden kunnen wij, of leveranciers die onder onze supervisie werken, de apparatuur uit bedrijf nemen, afkoppelen, veilig stellen en op de nieuwe locatie weer opleveren.

Chemicaliëntransport

 Bij het vervoeren van chemische en/of gevaarlijke middelen moet er met vele zaken rekening worden gehouden:

 1. In welke gevarenklasse horen de stoffen thuis?
 2. Stoffen wel of niet samen vervoeren?
 3. Moet er een route Gevaarlijke Stoffen worden gevolgd?
 4. Is er een laad/los toestemming vereist?
 5. Zijn de stoffen op de juiste manier verpakt?

Convoi heeft chauffeurs in dienst die ADR-gecertificeerd zijn. Op deze wijze weet u zeker dat er professioneel met uw goederen wordt omgegaan.

Maar met certificering en de daarbij behorende regels en voorschriften bent u er nog niet. Bij chemische transporten geeft het een goed en vooral veilig gevoel dat het vervoer in ervaren handen is. Convoi biedt die ervaring op de weg.

Onze vrachtwagens zijn van de juiste kenmerking en etikettering voorzien. Ook de speciale uitrusting voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is in de vrachtwagen aanwezig. De wettelijke voorschriften tijdens het verover worden ten volle nageleefd.

Equipment verplaatsen en installeren

Bij een laboratoriumverhuizing is in veel gevallen sprake van complexe apparatuur en/of uniek equipment. Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben voor uw kostbare apparatuur. Daar houden we op verschillende manieren rekening mee. Door bijvoorbeeld equipment te verdelen over transporten, op de juiste manier te zekeren en te behandelen worden risico’s verkleind en mogelijke gevolgen geminimaliseerd. Een strakke planning zorgt daarnaast voor een zo laag mogelijke downtime voor uw organisatie.

Waarom Convoi?

De specialistische kennis en kunde is opgedaan gedurende vele jaren en daardoor weten we precies wat u kunt verwachten en hoe uw laboratoriumverhuizing succesvol afgerond kan worden. Heeft u vragen over uw laboratoriumverhuizing? Een vrijblijvende afspraak met één van onze vertegenwoordigers is zo gemaakt.

U wilt meer informatie ontvangen? Spreken met één van onze specialisten?

Vereist*
Vereist*
Vereist*
Vereist*

Ontdek meer!

Kantoorverhuizing

Uw organisatie heeft een nieuwe locatie gevonden en u wilt graag dat alles georganiseerd en zonder zorgen verhuisd. Convoi kan putten uit vele jaren ervaring als projectverhuizer en...

meer

Magazijnverhuizing

Een magazijn verhuizen is vaak het gevolg van verschillende veranderingen binnen uw bedrijf. Zo kan de wens ontstaan om efficiënter te gaan werken, met als gevolg...

meer