Electrical

Naši spoľahliví elektrotechnici vám zabezpečia kompletné elektrické riešenia. Od návrhu projektu až po samotnú údržbu. Od projektového inžinierstva až po manažment údržby.

Elektro inžiniering

Pre vašu výrobu je veľmi dôležité vytvoriť správnu kombináciu požadovanej práce, strojov, materiálov, informácií a energie. Elektrotechnici sú špecialisti, ktorí navrhujú integrálne systémy, v ktorých vyššie uvedené faktory efektívne spolupracujú. Naši technici vypracujú pôvodný návrh na základe vašich prianí a potrieb. Nazývame to základným dizajnom a po schválení z vašej strany je následne prepracovaný do podrobného dizajnu. Zahŕňa to podrobné výkresy zariadení, ovládacích panelov a rozvádzačov. Spoločnosť Convoi vám ponúka podporu pri navrhovaní, inštalácii, správe a zdokonaľovaní elektrických inštalácií. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo cenovú ponuku zdarma, jednoducho kontaktujte niektorého z našich odborníkov.

Objavte viac!

Priemyselná Automatizácia

Ste priemyselný výrobca, a preto robíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste zlepšili svoje procesy. V mnohých prípadoch v tom zohráva hlavnú úlohu využitie modernej priemyselnej automatizácie. Softvér a hardvér preberajú úlohy ľudí v priemyselnej automatizácii. A existujú výhody pre riadenie, správu a optimalizáciu procesov a strojov. To umožňuje optimalizáciu výrobných procesov. Aj keď sú tieto procesy na rôznych úrovniach. Dokončenie tejto optimalizácie môže podporiť skúsený partner. Spoločnosť Convoi roky podporuje svojich zákazníkov v oblasti priemyselnej automatizácie. Naši technickí odborníci poznajú vaše procesy a kontrolné techniky. Ako systémový integrátor ponúkame kompletné riešenia: od senzora po softvér.

Objavte viac!

Výroba rozvádzačov

Pracujete v priemysle ako výrobca strojov alebo koncový užívateľ inštalácie alebo stroja pre vaše výrobné procesy. Potom chcete, aby bola vaša riadiaca technológia spoľahlivá a hľadáte partnera, ktorý dokáže previesť vašu potrebu na vysoko kvalitný produkt. Vieme, aké dôležité je ako výrobca vždy pracovať podľa požadovaného štandardu. Spoločnosť Convoi vyrába panely už roky a je schopná vás plne podporovať. Okrem toho nás aj prípade, že ste výrobca strojov môžete kontaktovať pri montáži sériových aj užívateľských panelov. Jednoducho nás kontaktujte pre viac informácií alebo prispôsobenú ponuku.

Objavte viac!

Slabo a silnoprúd

Spoľahlivé napájanie je nadmieru dôležité. Na zabezpečenie spoľahlivosti a prevádzkovej bezpečnosti musia byť vysokonapäťové inštalácie vytvorené a aktualizované v súlade s príslušnými normami. Postupne sme získavali významné odborné znalosti, vďaka ktorým môžeme teraz poskytovať komplexné riešenia v oblasti vysokonapäťových inštalácií. Bezpečnosť práce a zabezpečenie súladu s legislatívnymi normami si vyžaduje špecifické znalosti, prehľad a skúsenosti. Všetci naši odborníci sú kvalifikovaní a certifikovaní podľa európskej normy EN 50110 a všetkých ostatných potrebných noriem. Naši odborníci sa za vás postarajú o všetko od navrhovania, inštalácie a uvedenia do prevádzky až po samotnú údržbu.

Objavte viac!

Elektrické inštalácie

Hlavným cieľom nášho inštalačného tímu je efektívne realizovať plánované výsledky. Na základe zložitosti projektu a jeho termínu zostavíme kvalifikovaný tím. Jeden z členov tohto tímu je zodpovedný za komunikáciu, vďaka čomu sa zvyšuje celková efektivita. Pre väčšinu projektov zostavujeme tímy výlučne z našich odborníkov, avšak v prípade potreby vieme do tímu zahrnúť aj externého pracovníka. Toto zaisťuje, že sa práca vykonáva odborne a načas. Výsledok je čiastočne determinovaný špecifickými podmienkami, ako je cieľ, čas, náklady, kvalita a bezpečnosť.

 

Objavte viac!

Manažment údržby

Zabezpečenie minimalizácie problémov klientov s prevádzkou svojich zariadení je dôležitým cieľom manažmentu údržby. To znamená udržať komplexné elektrotechnické vybavenie, výrobné linky a zariadenia bezpečne v chode. Pri určovaní požiadaviek a plnení očakávaní je bezpečnosť vždy na prvom mieste. Dlhoročné skúsenosti umožnili našim špecializovaným servisným technikom vytvoriť pevné vzťahy s našimi klientami. Kooperácia na mieste pri procesoch prípravy, zastavenia prevádzky, inováciách či následnej starostlivosti nám umožňuje efektívne dokončiť projekty v rámci rozpočtu a načas. Pre našich zákazníkov sú naši špecialisti skôr partneri než bežní dodávatelia. Výsledok: zaručený úspech!

Chcete sa dozvedieť o nás viac? Alebo chcete hovoriť s niektorým z našich odborníkov?

Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole

Objavte viac!

Mechanical

Náš inžiniering ponúka ucelené riešenia pre projekty na “zelenej lúke”, ako aj v existujúcich prevádzkach. Convoi vám ponúka profesionálne skúsenosti a technické vybavenie vhodné presne pre váš projekt.

viac

Logistical

Naši odborníci na priemyselné sťahovanie poskytujú komplexný balík služieb. Samozrejmosťou je projektový manažment, starostlivosť o zákazníka, trvalo udržateľné zlepšovanie a riešenia dodávok na kľúč.

viac