ELECTRICAL

Naši spoľahliví elektrotechnici vám zabezpečia kompletné elektrické riešenia. Od návrhu projektu až po samotnú údržbu. Od projektového inžinierstva až po manažment údržby.

1. Projektová činnosť & Automatizácia

Deň čo deň navrhujeme projekty od nuly a prispôsobujeme existujúce systémy. Stanovenie parametrov – s alebo bez dát od klienta – nám umožnuje vypracovať podklady tvoriace základ projektu. Dokumentáciu ďalej vieme využiť na vytvorenie podrobných technických výkresov inštalácií, riadiacich a distribučných panelov.

Funkčný popis poskytuje základ pre programovanie operačného systému. Tento popis nám môže poskytnúť klient alebo môže byť vyvinutý v spolupráci s Convoi. Rýchle uvedenie do prevádzky a akceptačný test pomáhajú znižovať náklady našich klientov. Pri realizácii môžu naši technici použiť štandardný softvér spoločnosti Convoi alebo ľubovoľný iný softvér, ktorý používa náš klient na programovanie alebo spúšťanie simulácií.

2. Montáž rozvádzačov

Srdcom nášho oddelenia je multifunkčný tím špecialistov, ktorý sa zameriava na montáž riadiacich panelov, ovládacích panelov či silových rozvádzačov. Sú schopní bezodkladne renovovať, migrovať či relokovať, čím sa zabezpečí minimálna časová strata. Naši špecialisti vedia vyrobiť rozvádzače na mieru, ako aj zabezpečiť rozvádzače zo sériovej produkcie.

3. Stredné a vysoké napätie

Spoľahlivé napájanie je nadmieru dôležité. Na zabezpečenie spoľahlivosti a prevádzkovej bezpečnosti musia byť vysokonapäťové inštalácie vytvorené a aktualizované v súlade s príslušnými normami. Postupne sme získavali významné odborné znalosti, vďaka ktorým môžeme teraz poskytovať komplexné riešenia v oblasti vysokonapäťových inštalácií. Bezpečnosť práce a zabezpečenie súladu s legislatívnymi normami si vyžaduje špecifické znalosti, prehľad a skúsenosti. Všetci naši odborníci sú kvalifikovaní a certifikovaní podľa európskej normy EN 50110 a všetkých ostatných potrebných noriem. Naši odborníci sa za vás postarajú o všetko od navrhovania, inštalácie a uvedenia do prevádzky až po samotnú údržbu.

4. Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Hlavným cieľom nášho inštalačného tímu je efektívne realizovať plánované výsledky. Na základe zložitosti projektu a jeho termínu zostavíme kvalifikovaný tím. Jeden z členov tohto tímu je zodpovedný za komunikáciu, vďaka čomu sa zvyšuje celková efektivita. Pre väčšinu projektov zostavujeme tímy výlučne z našich odborníkov, avšak v prípade potreby vieme do tímu zahrnúť aj externého pracovníka. Toto zaisťuje, že sa práca vykonáva odborne a načas. Výsledok je čiastočne determinovaný špecifickými podmienkami, ako je cieľ, čas, náklady, kvalita a bezpečnosť.

5. Manažment údržby

Zabezpečenie minimalizácie problémov klientov s prevádzkou svojich zariadení je dôležitým cieľom manažmentu údržby. To znamená udržať komplexné elektrotechnické vybavenie, výrobné linky a zariadenia bezpečne v chode. Pri určovaní požiadaviek a plnení očakávaní je bezpečnosť vždy na prvom mieste. Dlhoročné skúsenosti umožnili našim špecializovaným servisným technikom vytvoriť pevné vzťahy s našimi klientami. Kooperácia na mieste pri procesoch prípravy, zastavenia prevádzky, inováciách či následnej starostlivosti nám umožňuje efektívne dokončiť projekty v rámci rozpočtu a načas. Pre našich zákazníkov sú naši špecialisti skôr partneri než bežní dodávatelia. Výsledok: zaručený úspech!

Chcete sa dozvedieť o nás viac? Alebo chcete hovoriť s niektorým z našich odborníkov?

Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole

Zisti viac!

Mechanical

Náš mechanický manažment ponúka ucelené riešenia pre projekty na “zelenej lúke”, ako aj v existujúcich prevádzkach. Convoi vám ponúka...

viac

Logistical

Naši odborníci na priemyselné sťahovanie poskytujú ucelený balíček služieb. Samozrejmosťou je...

viac