Elektrické inštalácie

Hlavným cieľom nášho inštalačného tímu je efektívne realizovať plánované výsledky. Na základe zložitosti projektu a jeho termínu zostavíme kvalifikovaný tím. Jeden z členov tohto tímu je zodpovedný za komunikáciu, vďaka čomu sa zvyšuje celková efektivita. Pre väčšinu projektov zostavujeme tímy výlučne z našich odborníkov, avšak v prípade potreby vieme do tímu zahrnúť aj externého pracovníka. Toto zaisťuje, že sa práca vykonáva odborne a načas. Výsledok je čiastočne determinovaný špecifickými podmienkami, ako je cieľ, čas, náklady, kvalita a bezpečnosť.

 

CONVOI: UZNÁVANÁ INŠTALAČNÁ SPOLOČNOSŤ PRE VAŠE POŽIARNE A POPLACHOVÉ SYSTÉMY

Systémy požiarneho poplachu a evakuácie majú zásadný význam pre vašu bezpečnosť, životné prostredie a kontinuitu vašich obchodných a výrobných procesov. Inštalácia týchto zariadení je vyhradená výlučne pre firmy certifikované na inštaláciu požiarnych hlásičov a evakuačné poplachové zariadenia, ako sú napríklad Convoi. Okrem dlhoročných skúseností s inštaláciou týchto zariadení v rôznych často zložitých priemyselných prostrediach má spoločnosť Convoi všetky potrebné osvedčenia na inštaláciu a dodávku požiarnych poplachových a evakuačných poplachových zariadení pod certifikáciou.

zistiť viac

Prístrojové inžinierstvo

V odvetviach s automatizovanými procesmi, ako sú chemické alebo výrobné zariadenia, sa používajú špeciálne meracie a kontrolné prístroje. Convoi si uvedomuje vaše otázky týkajúce sa procesných prístrojových systémov od návrhu, konštrukcie a inštalácie až po uvedenie do prevádzky. To je to, čo Convoi chápe v rámci špecializácie Instrumentation Engineering.

zistiť viac

MERACIA A KONTROLNÁ TECHNIKA

Ako priemyselný výrobca ste zodpovedný za správu rôznych inštalácií. Chcete, aby vaše stroje pracovali optimálne. Správne používanie technológie merania a riadenia môže v tomto podporiť vaše procesy. Zaisťuje to, že vaše systémy spolupracujú efektívne. Napríklad je možné, že jednotlivé technické komponenty sú dokonale nainštalované a vykonávajú svoju prácu. Nerovnováha však môže vzniknúť iba bez technológie dobrého riadenia. Regulačná technológia môže zabezpečiť napríklad to, že nedochádza k súčasnému chladeniu a kúreniu. Spoločnosť Convoi má odborníkov na kontrolu, ktorí vám poskytujú inteligentné, bezpečné a ekonomické riešenia. Od poradenstva, návrhu, konštrukcie panelov, migrácie a montáže až po dodanie. Sila spoločnosti Convoi spočíva v spájaní znalostí, kapacity a flexibility.

zistiť viac

Efektívne riadenie jednotlivých činností týkajúcich sa spoločného projektu je podstatou firmy Convoi. Spájanie týchto aktivít nám umožnuje poskytnúť našim partnerom ucenlené riešenia.

Chcete sa dozvedieť o nás viac? Alebo chcete hovoriť s niektorým z našich odborníkov?

Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole